ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಮಾನವೀಯವಾದ ಕೃತ್ಯ–!

ಭಾರತೀಯರು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದೇವರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪುರಾಣ ಹಾಗು ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜನರು ...
Kannada